Είστε εδώ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 8 Απρίλιος, 2021 - 15:00

Φορέας: Δήμος Στυλίδας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 141.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Ζήσης Απόστολος τηλ. 22383-50119, φαξ 22380-24688, email: zisis@stylida.gr