Είστε εδώ

ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 17 Μάιος, 2021 - 10:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Προυπολογισμός: 2.965.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κ. Σωτήρης Αναγνώστου τηλ. 22363-50218, 22363-50213, φαξ 22363-50259, email: s.anagnostou@dimosmakrakomis.gov.gr