Είστε εδώ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 3 Μάιος, 2021 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 180.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κα Ε. Μίχου τηλ. 22313-54229, 22313-54242, φαξ 22313-54222, email: e.mihou@fthiotida.pste.gov.gr

                       κ. Λ. Συλεούνης τηλ. 22313-54229, φαξ 22313-54222, email: l.syleounis@pste.gov.gr