Είστε εδώ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 28 Μάιος, 2021 - 15:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Προυπολογισμός: 115.000,01 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κα Ρήγα Αφροδίτη τηλ. 22363-50255,253, φαξ 22363-50259, email: a.riga@dimosmakrakomis.gov.gr