Είστε εδώ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΙΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Ιούνιος, 2021 - 10:00

Φορέας: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Δωρίδος Π.Ε. Φωκίδας

Προυπολογισμός: 134.320,29 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κα Άννα Νικολάου, κ. Ιωάννης Σταθόπουλος, τηλ. 22660-22968, 22663-50303, 22663-50310, φαξ 22660-22390, email: lidoriki@otenet.gr