Είστε εδώ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 9 Σεπτέμβριος, 2021 - 10:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων ΠΣΕ

Προυπολογισμός: 160.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Θειακοδημήτρη Αλεξάνδρα τηλ. 22313-54234, φαξ 22313-54222, email: a.theiakodimitri@fthiotida.pste.gov.gr

                         κ. Βλαχάκης Μιχαήλ τηλ. 22313-54238, φαξ 22313-54444, email: m.vlaxakis@pste.gov.gr