Είστε εδώ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 28 Σεπτέμβριος, 2021 - 15:00

Φορέας: Δήμος Δωρίδος Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 185.483,87 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κα Ζουμά Βασιλική, κα Νικολάου Άννα, τηλ. 22663-50124, 22663-50303, email: lidoriki@otenet.gr