Είστε εδώ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ''ΔΕΣΗ'' Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 1 Οκτώβριος, 2021 - 15:00

Φορέας: Δήμος Δωρίδος Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 101.612,90 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κα Ζουμά Βασιλική, κα Νικολάου Άννα, τηλ. 22663-50124, 22663-50303, email: lidoriki@otenet.gr