Είστε εδώ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Κυριακή, 14 Νοέμβριος, 2021 - 18:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α.Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 530.000,00 ευρώ (εκτός ΦΠΑ)

Πληροφορίες: ΔΕΥΑΛ, Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & Τ.ΙΣΑΑΚ, Λαμία 35100, τηλ. 2231033850, φαξ 2231045015