Είστε εδώ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 3 Δεκέμβριος, 2021 - 10:00

Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 745.967,74 ευρώ (προ ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κ. Σπύρος Νάσης, Κηφισσού 30,35015, Κάτω Τιθορέα, τηλ. 2234350209, 2234049872