Είστε εδώ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 17 Ιανουάριος, 2022 - 15:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α.Λαμίας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 95.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης, τηλ. 22310-33850, φαξ 22310-45015, email: info@deyalamias.gr