Είστε εδώ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 21 Ιανουάριος, 2022 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Σ.E.

Προυπολογισμός: 6.500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Πλαστήρας, Υψηλάντη 4 Λαμία 35131, τηλ. 22313-52247, φαξ 22313-54222, email: g.plastiras@pste.gov.gr