Είστε εδώ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 1 Φεβρουάριος, 2022 - 10:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ

Προυπολογισμός: 72.540,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κ. Βάγιος Χριστοδούλου, τηλ. 22310-32950, φαξ 22310-45015