Είστε εδώ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 17 Μάρτιος, 2022 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος ΠΣΕ

Προυπολογισμός: 1.326.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Ελένη Βαγενά τηλ. 22313-54258, email: e.vagena@pste.gov.gr