Είστε εδώ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ & ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 13 Απρίλιος, 2022 - 12:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 129.814,74 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κα Στρατηγούλα Κοιλάκου τηλ. 22313-54252, φαξ 22313-54222, email: s.koilakou@pste.gov.gr

                        κ. Ιωάννης Μπαρτσώκας τηλ. 22313-54220, φαξ 22313-54222, email: i.mpartsokas@pste.gov.gr