Είστε εδώ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 6 Μάιος, 2022 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. (Υψηλάντη 4, Λαμία 35131)

Προυπολογισμός: 500.000.00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κ. Γρίβας Κωνσταντίνος τηλ. 22313-54231, φαξ 22313-54222, email: k.grivas.@pste.gov.gr

                       κα Θωμοπούλου Ελένη τηλ. 22313-54237, φαξ 22313-54222, email: e.thomopoulou@pste.gov.gr