Είστε εδώ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 22 Ιούλιος, 2022 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 990.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Χρυσάνθη Κοντακτσή τηλ. 22313-54228, φαξ 22313-54222, email: x.kontaktsi@pste.gov.gr