Είστε εδώ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 28 Φεβρουάριος, 2023 - 15:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 249.705,98 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Μαρία Μπέτσιου τηλ. 22310-32950, φαξ 22310-45015, email: info@deyalamias.gr