Είστε εδώ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 24 Μάρτιος, 2023 - 10:00

Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 239.000,01 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κ. Τριανταφυλλοδήμου Δημ.  τηλ. 2234350104, email: d.triantaf@dimos-amfiklias-elatias.gr