Είστε εδώ

Θέση εργασίας

Η GEP αναζητά άμεση συνεργασία με Μηχανικό που θα αναλάβει το ρόλο του Συμβούλου Υγείας και Ασφάλειας -Τεχνικού Ασφαλείας σε εγκατάσταση πελατών της στη Λαμία.

Περιγραφή Θέσης

• Αξιολόγηση επάρκειας, εφαρμογή και αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών και οδηγιών υγείας και ασφάλειας.

• Καθημερινός έλεγχος στους χώρους εργασίας για θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

• Εντοπισμός των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και ενημέρωση των υπευθύνων.

• Επιλογή και επίβλεψη της ορθής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας.

• Συμμετοχή και εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

• Αξιολόγηση του επιπέδου των εκπαιδεύσεων και προτάσεις για την αναβάθμιση του περιεχομένου αυτών.

• Έλεγχος και αξιολόγηση των τηρούμενων αρχείων και αδειών

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση των KPIs αναφορικά με το επίπεδο ασφαλείας.

Απαιτούμενα προσόντα

• Δίπλωμα/Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

• 3 ετή εμπειρία σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σε βιομηχανική εγκατάσταση

• Γνώση της νομοθεσίας για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

• Καλή γνώση Η/Υ (MS Office) για συλλογή στοιχείων και παραγωγή αναφορών

• Άριστη γνώση Αγγλικών

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις(άνδρες υποψήφιοι)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Sofia Manali

Talent Acquisition Coordinator- HR Department

GEP

D +30 211 188 2891

M +30 6936 831543