Είστε εδώ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 18 Απρίλιος, 2023 - 15:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 249.705,98 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κα Μαρία Μπέτσιου τηλ. 2231032950-1, φαξ 2231045015, email: info@deyalamias.gr