Είστε εδώ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 30 Ιούνιος, 2023 - 10:00

Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 410.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Τριανταφυλλοδήμου Δημ. τηλ. 22343-50104, 22343-50209, email: d.triantaf@dimos-amfiklias-elatias.gr