Είστε εδώ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 10 Ιούλιος, 2023 - 10:00

Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προυπολογισμός: 1.979.319,20 ευρώ (προ ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Δημ. Τριανταφυλλοδήμου τηλ. 22313-50104, email: d.triantaf@dimos-amfiklias-elatias.gr