Είστε εδώ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Το ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς θα προβεί στον ορισμό μέλους και του αναπληρωτή του στην επιτροπή:

   1) της παρ. 2, του άρθρου 7, του π.δ. 13-04-1929, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 28 του νόμου 4787/2021, για τις τριμελείς Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών για κάθε μία από τις Π.Ε. Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας και

   2) επιπροσθέτως, επειδή σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7, του π.δ. 13-04-1929, όπως ισχύει, για τις τριμελείς Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών «…………... Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση δημοσίων υπαλλήλων με την ιδιότητα του ΠΕ πολιτικού μηχανικού δύναται τα μέλη αυτά να αντικαθίστανται από ΠΕ πολιτικούς μηχανικούς εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος», για κάθε μία από τις Π.Ε. Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας.

Παρακαλούμε οι συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 25/08/2023.