Είστε εδώ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 23 Ιανουάριος, 2024 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 13.580.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κα Ε. Μίχου τηλ. 22313-54242

                        κ. Ι. Ζωβοίλης τηλ. 22313-54246

                       κα Β. Κουτσώνη τηλ. 22313-54226

                         κ. Λ. Συλεούνης τηλ. 22313-54229, φαξ 22313-54222, email: l.syleounis@pste.gov.gr