Είστε εδώ

Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

ΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 
ΑΙΡΕΤΟΙ    
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΜ-ΜΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣΧ-Μ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΠ-ΜΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΛΟΥΚΑΣΠ-Μ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΡΜΟΣΗ-ΜΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΣΕΛΙΚΑΣ       Η/Υ-Μ          
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΠ-ΜΠΕΤΡΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ      Μ-Μ         
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣΠ-Μ  
ΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ή Ν.Π.Δ.Δ.   
ΖΗΝΟΒΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΠ-ΜΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΧ-Μ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥΠ-ΜΑΓΛΑΙΤΣΑ ΛΙΑΝΟΥΠ-Μ