Είστε εδώ

Διοικούσα Επιτροπή

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής τη συγκαλεί σε συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος επίσης φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων, εκπροσωπεί το Περιφερειακό Τμήμα και διευθύνει την υπηρεσία του, εντέλλεται τις πληρωμές, εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα, υπογράφει την αλληλογραφία του Τμήματος. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Στερεάς αποτελείται από εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται από το σύνολο των Μηχανικών της Περιφέρειας κάθε τρία χρόνια.

 ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙδιότηταΟνοματεπώνυμοΕιδικότητα
ΠΡΟΕΔΡΟΣΑθανάσιος ΛυκόπουλοςΠ-Μ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΙωάννης ΜπράλιοςΗ-Μ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔημήτριος ΡήτταςΜ-Μ
ΜΕΛΟΣΕυαγγελία-Ιφιγένεια ΚίτσουΠ-Μ
ΜΕΛΟΣΑγγελική-Ειρήνη ΚουτσοπούλουΠ-Μ
ΜΕΛΟΣΕυάγγελος ΜπλούναςΑ-Τ-Μ
ΜΕΛΟΣ Κωνσταντίνος ΜπολοβίνηςΜ-Μ
ΜΕΛΟΣΑντώνιος ΠαναγώταςΜ-Μ
ΜΕΛΟΣΔημήτριος ΧασιώτηςΠ-Μ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣΓεώργιος ΑργυρίουΠ-Μ