Είστε εδώ

Ατζέντα Εκδηλώσεων

Ο Νόμος 4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος

ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ"

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2,6 & 8

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) (ΦΕΚ 42/Β/20-1-2012)

Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8

Ανάπτυξη δικτύου του φυσικού αερίου στη Στερεά Ελλάδα

Πρόσκληση για παντεχνική συγκέντρωση (Νέα ημερομηνία)

Η κρισιμότητα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων στη διαμόρφωση πολιτικής γης