Είστε εδώ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2024 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 13.580.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Πληροφορίες: κα Ε. Μίχου τηλ. 22313-54242, κ. Ι. Ζωβοίλης τηλ. 22313-54246, κα Β. Κουτσώνη τηλ. 22313-54226, φαξ 22313-54222, email: dte@pste.gov.gr