Είστε εδώ

Αγωγός εκσυγχρονισμού κεντρικού δικτύου τροφοδοσίας αντλιοστασίων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2024 - 15:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.

Προυπολογισμός: 2.200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κα Β. Κουτσώνη, τηλ. 22313-54226, email: v.koutsoni@pste.gov.gr, Υψηλάντη 4, Λαμία 35131