Είστε εδώ

Λίστα διακηρύξεων

E.g., 23/09/2017
E.g., 23/09/2017

Παροχή υπηρεσίας χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων-φορτηγών με οδηγό-χειριστή

Ημερομηνία: 
Τρί, 11/04/2017 - 15:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Προυπολογισμός: 192.255.00 ευρώ με πλέον 46.141,20 ευρώ Φ.Π.Α., συνολική δαπάνη 238.396,20 ευρώ

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης, τηλ. 2231032950-1

Αρχεία: 

Προμήθεια εξοπλισμού του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

Ημερομηνία: 
Παρ, 07/04/2017 - 15:00

Φορέας: Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

Προυπολογισμός: 795.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 14/3/2017-7/4/2017

Πληροφορίες: κ. Ιωάννης Τζανέτος, κα Κατερίνα Νίκα, τηλέφωνο 22620-80821

Σελίδες