Είστε εδώ

Λίστα διακηρύξεων

E.g., 22/02/2024
E.g., 22/02/2024

Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας

Ημερομηνία: 
Πέμ, 13/07/2017 - 10:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας

Προυπολογισμός: 170.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πληριφορίες: κ. Ιωάννης Ζωβοίλης, τηλέφωνο 22313-54246, φαξ 22313-54222

Οικοδομικές εργασίες στο Παλασσοπούλειο Κλειστό Γυμναστήριο Ελάτειας

Ημερομηνία: 
Τρί, 04/07/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας

Προυπολογισμός: 76.163,22 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (94.442,39 ευρώ με ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Άννα Νικολάου, τηλέφωνο 2234350209, 2234350219, φαξ 2234031898

ΑΔΑ: 7ΛΝΘΩΨΚ-ΑΟΧ

Διαχειριστική μελέτη δάσους τ.κ. Τυμφρηστού

Ημερομηνία: 
Τετ, 14/06/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης

Προυπολογισμός: 28.421,78 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κ. Σωτήρης Αναγνώστου, τηλ. 22363-50258, φαξ 22363-50259

ΑΔΑ: ΩΑΠΘΩΛ2-8ΙΧ

Διαχειριστική μελέτη δάσους τ.κ. Νέας Γιαννιτσούς

Ημερομηνία: 
Τρί, 13/06/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης

Προυπολογισμός: 24.465,29 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κ. Σωτήρης Αναγνώστου, τηλ. 22363-50258, φαξ 2236350259

ΑΔΑ: 6ΤΧ6ΩΛ2-Ξ5Κ

Διαχειριστική μελέτη δάσους τ.κ. Παλαιάς Γιαννιτσούς

Ημερομηνία: 
Δευ, 12/06/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης

Προυπολογισμός: 36.514,66 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: κ. Σωτήρης Αναγνώστου, τηλ. 22363-50258, φαξ 22363-50259, email: s.anagnostou@dimosmakrakomis.gov.gr

ΑΔΑ: 60ΜΘΩΛ2-ΖΙ8

Παρεμβάσεις για την βελτίωση οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή Τραγάνας-Προσκυνάς

Ημερομηνία: 
Τρί, 20/06/2017 - 10:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας

Προυπολογισμός: 2.000.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Πληροφορίες: κα Βασιλική Μακρή, τηλέφωνο 22313-52679, φαξ 22313-52685

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2017

Ημερομηνία: 
Τρί, 20/06/2017 - 10:00

Φορέας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας

Προυπολογισμός: 4.100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πληροφορίες: κ. Απόστολος Κάτσινος τηλέφωνο 22313-54249, φαξ 22313-54222

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Ημερομηνία: 
Τρί, 23/05/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης

Προυπολογισμός: 41.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Πληροφορίες: κα Αφροδίτη Ρήγα, τηλ. 22363-50259, φαξ 22363-50259

Αρχεία: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Τρί, 09/05/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Μακρακώμης

Προυπολογισμός: 30.250,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: Γραφείο τεχνικής υπηρεσίας, Αφών Παππά 2 Σπερχειάδα, τηλέφωνο 22363-50252, φαξ 22363-50259

ΑΔΑ: ΩΤΧΧΩΛ2-54Ω

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΧΡΗΣΗ 2014-2017)-Β΄ΦΑΣΗ

Ημερομηνία: 
Τρί, 16/05/2017 - 10:00

Φορέας: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας

Προυπολογισμός: 88.000,00 ευρώ

Πληροφορίες: κα Βασιλική Μακρή τηλέφωνο 22313-52679, φαξ 22313-52685

ΑΔΑ: ΩΚ8Δ7ΛΗ-4ΣΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΥΡΤΣΕΛΑ ΚΑΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Τρί, 02/05/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 40.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ

Πληροφορίες: Γραφεία Δ/νσης τεχνικών έργων, Κραββαρίτου 3, Λαμία, τηλέφωνο 22310-20424, φαξ 22310-22465

ΑΔΑ: 7Μ1ΖΩΛΚ-Λ1Σ

ΑΔΑΜ: 17PROC006048551 2017-04-10

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Τρί, 25/04/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 21.049,00 ευρώ με το ΦΠΑ

Πληροφορίες: Γραφεία Δ/νσης τεχνικών έργων, Κραββαρίτου 3, Λαμία, τηλέφωνο 22310-20424, φαξ 22310-22465

ΑΔΑ: 61Θ4ΩΛΚ-Ο8Ε

ΑΔΑΜ: 17PROC006051572 2017-04-10

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμ, 11/05/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 300.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ

Πληροφορίες: Γραφείο Δ/νσης Τεχνικών Έργων, τηλέφωνο: 22310-20424, fax 22310-22465

ΑΔΑ: ΩΛΙΤΩΛΚ-ΜΩΚ

ΑΔΑΜ: 17PROC006045785

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμ, 25/05/2017 - 10:00

Φορέας: Διεύθυνση τεχνικών έργων Π.Ε. Φθιώτιδας

Προυπολογισμός: 180.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Πληροφορίες: κα Χρυσίντα Σταματοπούλου, τηλέφωνο: 22313-54219, fax 22313-54222

ΑΔΑ: 6ΓΨ67ΛΗ-ΕΣΠ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΥ

Ημερομηνία: 
Πέμ, 27/04/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 69.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Κραββαριτου 3, Λαμία, τηλέφωνο: 22310-20424

ΑΔΑ: Ω5Υ0ΩΛΚ-4ΧΦ

ΑΔΑΜ: 17PROC006047358

Δημοτική Οδοποιία

Ημερομηνία: 
Τρί, 09/05/2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας/Τεχνική Υπηρεσία

Προυπολογισμός: 314.955,63 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (390.544,98 ευρώ με Φ.Π.Α.)

Πληροφορίες: Άννα Νικολάου, τηλέφωνο 2234350209

Επέκταση λιμένα Γλύφας

Ημερομηνία: 
Τρί, 09/05/2017 - 10:00

Φορέας: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, Υψηλάντη 4, Λαμία 35131

Προυπολογισμός: 2.000.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: κ. Κωνσταντίνος Γρίβας τηλέφωνο 2231354231, φαξ 2231354222

Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας-Λιβαδειάς-Λαμίας τμήμα :Όρια Νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας-Λαμία

Ημερομηνία: 
Πέμ, 04/05/2017 - 10:00

Φορέας: Διέυθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, Υψηλάντη 4 Λαμία 35131

Προυπολογισμός: 2.500.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Μούρτζος τηλέφωνο 2231354229, φαξ 2231354222

Παροχή υπηρεσίας χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων-φορτηγών με οδηγό-χειριστή

Ημερομηνία: 
Τρί, 11/04/2017 - 15:00

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Προυπολογισμός: 192.255.00 ευρώ με πλέον 46.141,20 ευρώ Φ.Π.Α., συνολική δαπάνη 238.396,20 ευρώ

Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Χαδούλης, τηλ. 2231032950-1

Αρχεία: 

Προμήθεια εξοπλισμού του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

Ημερομηνία: 
Παρ, 07/04/2017 - 15:00

Φορέας: Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

Προυπολογισμός: 795.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 14/3/2017-7/4/2017

Πληροφορίες: κ. Ιωάννης Τζανέτος, κα Κατερίνα Νίκα, τηλέφωνο 22620-80821

Σελίδες